Zaznacz stronę

Turystyka to pojęcie bardzo obszerne, ogólnie odnoszące się do przemieszczania się w bardzo różnych celach. Z tego względu możemy wyróżnić kilka rodzajów, i sposobów turystyki. Najbardziej podstawowym podziałem jest kryterium celu podróży i na tym właśnie kryterium skupimy się w poniższym artykule.

Turystyka poznawcza

Turystyka poznawcza, jak sama nazwa wskazuje wiąże się z poznawaniem. Zależnie od preferencji może być to poznawanie zwyczajów innych kultur, przyrody czy architektury. Jest to więc jedna z najpopularniejszych form turystyki, związana ze zwiedzaniem nowych miejsc, podziwianiem zabytków, i poznawaniem ich historii.

Turystyka wypoczynkowa

Wypoczynek jest kluczową aktywnością związaną z tą formą turystyki. Turystyka wypoczynkowa to np. wypoczywanie na na plaży, nad basenem w hotelu czy w innym miejscu. Ten typ turystyki może się również wiązać z niewielką aktywnością fizyczną, jaką jak np. spacery czy rekreacyjna jazda na rowerze. Wszelkie formy aktywności jednak muszą skupiać się na szeroko pojętym wypoczynku. Jedną z powszechnych form turystyki wypoczynkowej jest Agroturystyka wiążąca się z pobytem w gospodarstwie rolnym. W przypadku większej aktywności, skupionej na osiąganiu określonych celów, czy wymagającej specyficznych umiejętności mamy do czynienia z turystyką kwalifikowaną.

Turystyka kwalifikowana

Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Jej uprawianie wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i umiejętności. Może być to więc np. turystyka górska piesza, narciarska, rowerowa czy kajakowa lub żeglarska. Jako turystykę kwalifikowana możemy uznać również na przykład jeździectwo czy nurkowanie. Jest więc to turystyka dla osób zainteresowanych nie tylko poznawaniem nowych miejsc, ale także aktywnością fizyczną uprawianą w ich obszarze.

Turystyka zdrowotna

Jak sama nazwa wskazuje jest to forma podróżowania w celach zdrowotnych. Może się wiązać z wizytą w uzdrowisku, czy na przykład sanatorium. Ta forma turystyka wiąże się przede wszystkim z dbałością o nasze zdrowie, i to ono tutaj odgrywa najważniejszą rolę.

Turystyka biznesowa

Forma turystyki związania z rozwojem biznesu. Tego typu turystyka to np. spotkania biznesowe, targi, szkolenia, kursy, czy wyjazdy integracyjne. W przypadku turystki biznesowej wartość wypoczynkowa, schodzi na dalszy plan, a głównym celem tego typu turystyki jest osiągnięcie określonych zysków poprzez organizatora. Zależnie od specyfiki może to być nawiązanie nowych kontaktów biznesowych(spotkania, konferencje), pozyskanie nowych klientów(wystawy, pokazy), czy lepsze wyszkolenie pracowników(kursy, szkolenia) lub zadbanie o ich samopoczucie(wyjazdy integracyjne, motywacyjne).

Turystyka religijna

Turystyka religijna to sektor turystyki w którym podróże są ściśle powiązane z określoną religią. Mogą to być więc wycieczki do miejsc kultu religijnego takich jak świątynie, sanktuaria czy kościoły, a także pielgrzymki do określonych miejsc. Turystyka religijna to również podróż miejsc w których odbywają się wydarzenia religijne, czy spotkania z autorytetami religijnymi.